سیستم اطلاعات مشتری

سیستم اطلاعات مشتری (CIS) چیست؟

سیستم اطلاعات مشتری CIS چیست؟ سیستمی است که توسط یک سازمان برای کمک به کارکنان و بمنظور بدست آوردن اطلاعات مشتری استفاده می شود. رضایت مشتریان از سیستم، منجر به بهبود بهره وری عملکرد کارکنان و کارشناسان می شود .

شاخص های اصلی تجربه مشتری

شاخص های اصلی تجربه مشتری

یکی از شاخص های اصلی تجربه مشتری بهبود تجربه مشتری است که یک محرک کلیدی برای رضایت، وفاداری و حفظ مشتری محسوب می شود. این موضوع برای بیشتر مراکز داد و ستد و شرکت ها حائز اهمیت است.یکی از شاخص های اصلی تجربه مشتری بهبود تجربه مشتری…

مدیریت تجربه مشتری در کسب و کار

مدیریت تجربه مشتری در کسب و کار

مدیران شرکت ها و کسب و کارها باید در نظر داشته باشند که استفاده از ابزارهایی که باعث سودآوری تجاری شرکتشان شود از موضوعات مهم آنها محسوب می شود. یکی از ابزارها و نرم افزارهایی مهم و مورد استفاده شرکت ها ابزارهای CRM و CEM است که…

مدیریت تجربه مشتری در B2B

مدیریت تجربه مشتری در B2B

وضوع مدیریت تجربه مشتری (CEM) و بازارهای B2B از موضوعات مهم تجارت و شرکت ­های بزرگ است. طی سال­ های گذشته مدیریت تجربه مشتری به اولویت اصلی مدیران و محققان بازاریابی در جهان تبدیل شده است، تحقیقاتی نیز در مورد مدیریت تجربه مشتری (CEM)…