سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح

نوع پروژه

فاقد مجوز در ارائه اطلاعات مرکز بدلایل امنیتی

تعداد و نوع خطوط ارتباطی

فاقد مجوز در ارائه اطلاعات مرکز بدلایل امنیتی

راه کار مورد استفاده

فاقد مجوز در ارائه اطلاعات مرکز بدلایل امنیتی

تعداد کل کاربران

فاقد مجوز در ارائه اطلاعات مرکز بدلایل امنیتی

سیستم ارتباطات یکپارچه

فاقد مجوز در ارائه اطلاعات مرکز بدلایل امنیتی

تعداد ایجنت ها

فاقد مجوز در ارائه اطلاعات مرکز بدلایل امنیتی

مرکز تماس

فاقد مجوز در ارائه اطلاعات مرکز بدلایل امنیتی

نوع قرارداد

فاقد مجوز در ارائه اطلاعات مرکز بدلایل امنیتی

راه اندازی شده در سال ۱۳۹۲

اطلاعات این پروژه محرمانه است

نمونه کار های مشابه هاوش

از طریق دو آیکون در سمت راست و چپ می توانید نمونه کار ها قبلی و بعدی شرکت هاوش (آوای رسا سابق) را مشاهده نمایید و با کلیک روی این لینک به صفحه مشتریان هاوش هدایت می شوید.

نمونه کارهای مشابه