مرکز تماس موسسه مالی و اعتباری ثامن

مرکز تماس موسسه مالی و اعتباری ثامن

نوع پروژه

مرکز تماس

تعداد و نوع خطوط ارتباطی

تعداد ۲ لینک E1 و ۳۰ ترانک SIP

راه کار مورد استفاده

AVAYA

تعداد کل کاربران

100 نفر

سیستم ارتباطات یکپارچه

AVAYA IP OFFICE

تعداد ایجنت ها

40 نفر

مرکز تماس

AVAYA IP OFFICE CUSTOMER CALL REPORTER

نوع قرارداد

فروش، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی

راه اندازی شده در سال ۱۳۹۳

کارفرما: شرکت ثامن ارتباط عصر

نمونه کار های مشابه هاوش

از طریق دو آیکون در سمت راست و چپ می توانید نمونه کار ها قبلی و بعدی شرکت هاوش (آوای رسا سابق) را مشاهده نمایید و با کلیک روی این لینک به صفحه مشتریان هاوش هدایت می شوید.

نمونه کارهای مشابه