مرکز تماس شرکت هواپیمایی قطر

مرکز تماس شرکت هواپیمایی قطر

پروژه شرکت هواپیمایی قطر در یک نگاه

نوع پروژه

مرکز تماس و مرکز ارتباطات VoIP

تعداد و نوع خطوط ارتباطی

1 لینک E1 و ۴۸ خط شهری در سه سایت کشوری

راه کار مورد استفاده

AVAYA

تعداد کل کاربران

100 نفر

سیستم ارتباطات یکپارچه

AVAYA IP OFFICE

تعداد ایجنت ها

20 نفر

مرکز تماس

AVAYA IP OFFICE CUSTOMER CALL REPORTER

نوع قرارداد

فروش، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی

راه اندازی شده در سال ۱۳۹۱

توپولوژی شبکه یکپارچه AVAYA SCN

نمونه کار های مشابه هاوش

از طریق دو آیکون در سمت راست و چپ می توانید نمونه کار ها قبلی و بعدی شرکت هاوش (آوای رسا سابق) را مشاهده نمایید و با کلیک روی این لینک به صفحه مشتریان هاوش هدایت می شوید.

نمونه کارهای مشابه