AVAYA IP OFFICE PHONE 2 CARD

  • IP500 Analog Phone Base Cards

این کارت برای افزودن پورت های تلفن آنالوگ به واحد کنترل استفاده می شود. این در دو نوع موجود است که دارای 2 یا 8 پورت داخلی آنالوگ است.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE PHONE 2 CARD

پشتیبانی می کند
بسته به نوع کارت، 8 یا 2 پورت تلفن آنالوگ را ارائه می دهد.

•حداکثر در هر واحد کنترل: 4.

• پشتیبانی از کارت ورودی IP500: ✓ 1.

• حالت های آفیس IP: در همه حالت ها پشتیبانی می شود.

نوع پورت / پورت ها / امکانات

 

تلفن آنالوگ

1 تا 8

• از حالت های ICLID DTMFA، DTMFC، DTMFD، FSK و UK20 پشتیبانی می کند.

• REN 2 (1 برای دستگاه زنگ خارجی).

جریان خاموش: 25 میلی آمپر

•ولتاژ حلقه: 40 ولت.

•در نظر گرفته شده برای اتصال به تلفن های آنالوگ دو سیمه، درگاه ها فاقد خازن زنگ هستند. برای اتصال به تلفن های آنالوگ 4 سیم، اتصال باید از طریق یک سوکت اصلی با خازن های زنگی باشد.

•در صورت نصب کارت ترانک آنالوگ، برای Phone 8 در هنگام قطع برق، درگاه داخلی 8 به پورت ترانک آنالوگ 12 متصل می شود.

LED های پورت
•هیچ LED وضعیت برای افزونه های تلفن آنالوگ استفاده نمی شود.

• LED1 همچنین برای وضعیت کارت پایه استفاده می شود:

• قرمز روشن = خطا/ پشتیبانی نمی شود.

•فلاش آهسته قرمز = مقداردهی اولیه.

• فلاش قرمز هر 5 ثانیه = کارت خوب است.

•فلاش سریع قرمز = خاموش شدن سیستم.

 

پورت های کارت ترانک اختیاری

9 تا 12

کارت را می توان با یک کارت دختر صندوق عقب از هر نوع نصب کرد. سپس کارت ترانک از پورت های 9 تا 12 روی کارت پایه برای اتصالات ترانک خود استفاده می کند.

LED های پورت
استفاده از LED بستگی به نوع کارت دختر نصب شده روی کارت پایه دارد:

• LED 9 همچنین برای وضعیت کارت دختر استفاده می شود.

•روشن قرمز = خطا

•فلاش آهسته قرمز = مقداردهی اولیه.

• فلاش قرمز هر 5 ثانیه = کارت خوب است.

•فلاش سریع قرمز = خاموش شدن سیستم.

کارت آنالوگ

•سبز روشن = خط متصل به پورت اما بیکار.

•چشمک سبز = خط در حال استفاده.

کارت PRI

•خاموش = تنه وجود ندارد.

• سبز در = تنه حاضر.

•چشمک سبز = تنه در حال استفاده.

•فلاش سریع قرمز/سبز (درگاه 9) یا فلاش سریع سبز (پورت 10) = سیگنال هشدار دهنده (AIS) از انتهای راه دور صندوق عقب.

• قرمز با سبز چشمک زدن (درگاه 9) یا سبز چشمک زدن (پورت 10) = پورت در حالت Loopback (تنظیم از طریق IP Office System Monitor).

 

کارت BRI

•خاموش = تنه وجود ندارد.

• سبز در = تنه حاضر.

•چشمک سبز = تنه در حال استفاده.

خدمات پشتیبانی آوایا و تمامی محصولات آوایا (avaya.com) در ایران با گارانتی و ضمانت شرکت هاوش به فروش می رسد.