AVAYA IP OFFICE VCM 32 CARD V2

  • IP OFFICE VCM 32

کارت های IP500 VCM
این نوع کارت برای افزودن کانال های فشرده سازی صدا به واحد کنترل استفاده می شود. این کانال ها برای تماس های VoIP از جمله پسوند IP و یا ترانک IP استفاده می شوند. واحدهای کنترل IP500 V2/V2A تا 148 کانال فشرده سازی صدا را با استفاده از کارت های IP500 VCM و کارت های ترکیبی IP500 پشتیبانی می کنند.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE VCM 32 CARD V2

کارت ها در انواع 32 کانال و 64 کانال موجود هستند. همه انواع کارت دارای 4 پورت RJ45 هستند که برای اتصالات ترانک در صورت نصب کارت دختر صندوق عقب IP500 استفاده می شود. کارت‌های V2 و V3 VCM از نظر ویژگی‌ها و عملکردهای پشتیبانی شده یکسان هستند، به جز برای حداقل نسخه آفیس IP پشتیبانی شده (به زیر مراجعه کنید).

پشتیبانی می کند
کدک‌های G.711، G.722، G.729ab و G.723 با لغو اکو 64 میلی‌ثانیه. حداکثر تعداد کانال های همزمان قابل استفاده در کارت پایه IP500 VCM تحت تأثیر کدک مورد استفاده قرار می گیرد. جدول زیر فرض می کند که همه تماس هایی که از VCM استفاده می کنند از کدک یکسانی استفاده می کنند. توجه: در حالی که کارت های IP500 VCM از G729b پشتیبانی می کنند، توسط سایر سیستم های IP Office مانند سیستم های مبتنی بر لینوکس پشتیبانی نمی شود.

IP500 VCM

•حداکثر در هر واحد کنترل: 2.
• پشتیبانی از کارت ترانک IP500: ✓ 1.
• حالت های IP Office: در حالت های IP Office Basic Edition پشتیبانی نمی شود.
•حداقل سطح نرم افزار:
کارت های oVCM V2: برای IP Office R8.1 و بالاتر پشتیبانی می شود.
کارت های oVCM V3: برای IP Office R11.1.3 و بالاتر پشتیبانی می شود.

نوع پورت ها/ پورت ها/ امکانات

وجود ندارد

1 تا 8

ال ای دی ها
• LED های 1 تا 8 بدون برچسب هستند. آنها برای نشان دادن استفاده از کانال فشرده سازی صدا استفاده می شوند. هر LED نشان دهنده 12.5 درصد ظرفیت کانال فشرده سازی صدای موجود است.

• LED1 همچنین برای وضعیت کارت پایه استفاده می شود:

• قرمز روشن = خطا/ پشتیبانی نمی شود.

•فلاش آهسته قرمز = مقداردهی اولیه.

• فلاش قرمز هر 5 ثانیه = کارت خوب است.

•فلاش سریع قرمز = خاموش شدن سیستم.

IP OFFICE VCM 32

پورت های کارت ترانک اختیاری

9 تا 12

کارت را می توان با یک کارت دختر صندوق عقب از هر نوع نصب کرد. سپس کارت ترانک از پورت های 9 تا 12 روی کارت پایه برای اتصالات ترانک خود استفاده می کند.

ال ای دی ها
استفاده از LED بستگی به نوع کارت دختر نصب شده روی کارت پایه دارد:

• LED 9 برای وضعیت کارت دختر نیز استفاده می شود.

•روشن قرمز = خطا

•فلاش آهسته قرمز = مقداردهی اولیه.

• فلاش قرمز هر 5 ثانیه = کارت خوب است.

•فلاش سریع قرمز = خاموش شدن سیستم.

کارت آنالوگ

•سبز روشن = خط متصل به پورت اما بیکار.

•چشمک سبز = خط در حال استفاده.

کارت PRI

•خاموش = تنه وجود ندارد.

• سبز در = تنه حاضر.

•چشمک سبز = تنه در حال استفاده.

•فلاش سریع قرمز/سبز (درگاه 9) یا فلاش سریع سبز (پورت 10) = سیگنال هشدار دهنده (AIS) از انتهای راه دور صندوق عقب.

• قرمز با سبز چشمک زدن (درگاه 9) یا سبز چشمک زدن (پورت 10) = پورت در حالت حلقه بک (تنظیم از طریق IP Office System Monitor).

IP500 VCM

کارت BRI

•خاموش = تنه وجود ندارد.

• سبز در = تنه حاضر.

•چشمک سبز = تنه در حال استفاده.

خدمات پشتیبانی آوایا و تمامی محصولات آوایا (avaya.com) در ایران با گارانتی و ضمانت شرکت هاوش به فروش می رسد.