AVAYA IP OFFICE ATM EXP MOD 16

  • IP500 4-Port Expansion Base Card

این کارت برای افزودن 4 پورت توسعه اضافی به واحد کنترل استفاده می شود.

• سیستم ها تا 8 ماژول توسعه خارجی را به صورت استاندارد پشتیبانی می کنند. اگر به کارت پایه توسعه 4 پورت IP500 مجهز شده باشد، تا 12 ماژول توسعه خارجی پشتیبانی می شود.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE ATM EXP MOD 16

پشتیبانی می کند
4 پورت توسعه اضافی را برای اتصال ماژول های توسعه خارجی فراهم می کند.

• ماژول های توسعه پشتیبانی شده: ماژول های توسعه خارجی زیر پشتیبانی می شوند:

• ماژول تنه آنالوگ IP500

• ماژول IP500 BRI So

• ماژول ایستگاه دیجیتال IP500

•IP500 ایستگاه دیجیتال ماژول A

•IP500 ایستگاه دیجیتال ماژول B

• ماژول تلفن IP500

•حداکثر در هر واحد کنترل: 1 – فقط اسلات سمت راست 4.

• پشتیبانی از کارت صندوق عقب IP500: متقاطع.

• حالت های IP Office: در حالت های IP Office Basic Edition پشتیبانی نمی شود.

•هر ماژول انبساط خارجی با یک کابل اتصال انبساط آبی 1 متری (3’3”) عرضه می شود. این کابل باید هنگام اتصال به درگاه های توسعه در پشت واحد کنترل استفاده شود.

•هنگام اتصال به درگاه‌های توسعه روی کارت انبساط 4 پورت IP500، می‌توان به جای کابل آبی ارائه شده از یک کابل انبساط زرد رنگ 2 متری (6’6″) استفاده کرد. 4 کابل زرد با IP500 ارائه می‌شود. کارت توسعه بندر

• LED های 1 تا 8 برای درگاه های انبساط در پشت واحد کنترل استفاده می شود. LED های 9 تا 12 برای درگاه های توسعه خود کارت استفاده می شوند.

 

نام / توضیحات / کد SAP:

IPO IP500 EXP CARD 4PT

شامل 4 کابل 2 متری زرد رنگ است.

700472889

IPO EXP CABLE RJ45/RJ45 2M YELLOW

فقط برای استفاده با کارت توسعه 4 پورت.

700472871