AVAYA IP OFFICE PRIE1 SNG CARD

  • IP500 PRI Universal Trunk

کارت AVAYA IP OFFICE PRIE1 SNG CARD را می‌توان به کارت پایه IP500 اضافه کرد تا آن کارت را از صندوق‌های PRI پشتیبانی کند. این کارت در انواع تک پورت یا دو پورت موجود است. این کارت را می توان بر روی هر کارت پایه غیر ترکیبی IP500 به جز کارت توسعه 4 پورت IP500 و ماژول ارتباطات یکپارچه نصب کرد.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE PRIE1 SNG CARD

•پورت ها/کانال ها:
1 یا 2 پورت ترانک PRI. هر پورت از انواع خط PRI زیر پشتیبانی می کند. در کارت های دو پورت، هر دو درگاه از یک نوع خط خواهند بود. انتخاب نوع خط را می توان با استفاده از IP Office Manager تغییر داد. گزینه های موجود به حالت عملیات آفیس IP و منطقه بستگی دارد.

•E1 PRI (30B+D کانال در هر پورت).

•E1R2 PRI (30B کانال در هر پورت).

• بیت T1 سرقت شده (24B کانال در هر پورت) یا T1 PRI (23B+D کانال در هر پورت).

• حالت مورد نیاز را می توان در IP Office Manager با کلیک راست بر روی نماد خط و انتخاب Change Universal PRI Card Line Type و سپس انتخاب نوع خط مورد نیاز انتخاب کرد.

•اتصال تنه فیزیکی از طریق پورت های 9 و 10 کارت پایه میزبان IP500 می باشد.

•پورت 11 و 12 می تواند به عنوان نقاط تست برای اتصال تجهیزات تست و مانیتورینگ پورت مجاور استفاده شود.

•مجوزها:
سیستم IP Office از 8 کانال B بدون مجوز در هر پورت IP500 PRI-U نصب شده پشتیبانی می کند. کانال های B اضافی، تا ظرفیت پورت های نصب شده و حالت PRI انتخاب شده نیاز به مجوز IP500 جهانی PRI (کانال های اضافی) دارند که به پیکربندی اضافه شده است. این کانال‌های اضافی مجوزهایی را مصرف می‌کنند که بر اساس آنها کانال‌های اضافی به‌عنوان در حال سرویس از پورت 9 شکاف 1 به بالا پیکربندی می‌شوند. کانال های D تحت تأثیر صدور مجوز نیستند.

•حداکثر در هر واحد کنترل: 4 عدد در هر واحد کنترل.

•حداقل سطح نرم افزار:

کارت های oIP500 PRI-U: IP Office R4.1+.

کارت های oIP500 PRI-U V2: IP Office R11.1.2.4+

IP500 PRI

درگاه‌های کارت دختر (9-12)
LED برای پورت های 9 تا 12 کارت پایه IP500 به شرح زیر استفاده می شود:

•خاموش = تنه وجود ندارد.

• سبز در = تنه حاضر.

•چشمک سبز = تنه در حال استفاده.

•فلاش سریع قرمز/سبز (درگاه 9) یا فلاش سریع سبز (پورت 10) = سیگنال هشدار دهنده (AIS) از انتهای راه دور صندوق عقب.

• قرمز با سبز چشمک زدن (درگاه 9) یا سبز چشمک زدن (پورت 10) = پورت در حالت حلقه بک (تنظیم از طریق IP Office System Monitor).

• LED 9 برای وضعیت کارت دختر نیز استفاده می شود.

•روشن قرمز = خطا

•فلاش آهسته قرمز = مقداردهی اولیه.

• فلاش قرمز هر 5 ثانیه = کارت خوب است.

•فلاش سریع قرمز = خاموش شدن سیستم.

 

IP500 PRI

نام / توضیحات / کد SAP:

IPO 500 TRNK PRI UNVRSL SNGL

IP Office 500 Trunk Card Primary Rate 1 Universal

700417439

IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL SNGL TAA

” نوع مطابق با قانون موافقت نامه های تجاری.

700501514

IPO 500 TRNK PRI UNVRSL DUAL

IP Office 500 Trunk Card Primary Rate 2 Universal

700417462

IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL TAA

” نوع مطابق با قانون موافقت نامه های تجاری.

700501517

IPO IP500 TRNK PRI V2 UNVRSL SNGL

IP Office 500 Trunk Card Primary Rate 1 Universal V2

700515485

IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL SNGL V2 TAA

” نوع مطابق با قانون موافقت نامه های تجاری.

700515487

IPO IP500 TRNK PRI V2 UNVRSL DUAL

IP Office 500 Trunk Card Primary Rate 2 Universal V2

700515486

IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL V2 TAA

” نوع مطابق با قانون موافقت نامه های تجاری.

700515488