AVAYA IP OFFICE DS 8 CARD

  • IP500 Digital Station Base Card

این کارت برای افزودن پورت های داخلی ایستگاه دیجیتال (DS) به واحد کنترل IP500 V2/V2A استفاده می شود. 8 پورت داخلی RJ45 DS برای استفاده با تلفن های دیجیتال Avaya DS پشتیبانی می کند. 4 پورت RJ45 دیگر برای اتصالات ترانک در صورت نصب کارت دخترانه IP500 در این کارت ارائه می شود.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE DS 8 CARD

. پشتیبانی می کند
ارائه 8 پورت DS برای تلفن های دیجیتال Avaya DS (به جز سری 3800).

•حداکثر در هر واحد کنترل:

•DS8: 3 عدد در هر واحد کنترل. فقط توسط واحدهای کنترل IP500 V2 پشتیبانی می شود.

•DS8A: 4 عدد در هر واحد کنترل. پشتیبانی شده توسط واحدهای کنترل IP500 V2 و IP500 V2A.

• پشتیبانی از کارت ترانک IP500: ✓ 1.

• حالت های آفیس IP: در همه حالت ها پشتیبانی می شود.

 

نوع پورت / پورت ها / ویژگی ها:

ایستگاه رقمی

1 تا 8

پورت های DS را برای تلفن های دیجیتال پشتیبانی شده Avaya DS فراهم می کند.

ال ای دی ها
• چشمک زن سبز = تلفن شناسایی شد.

• سبز روشن = تلفن فعال است.

• LED1 همچنین برای وضعیت کارت پایه استفاده می شود:

• قرمز روشن = خطا/ پشتیبانی نمی شود.

•فلاش آهسته قرمز = مقداردهی اولیه.

• فلاش قرمز هر 5 ثانیه = کارت خوب است.

•فلاش سریع قرمز = خاموش شدن سیستم.

IP500 Digital Station

پورت های کارت ترانک اختیاری

9 تا 12

کارت را می توان با یک کارت دختر صندوق عقب از هر نوع نصب کرد. سپس کارت ترانک از پورت های 9 تا 12 روی کارت پایه برای اتصالات ترانک خود استفاده می کند.

LED های پورت
استفاده از LED بستگی به نوع کارت دختر نصب شده روی کارت پایه دارد:

• LED 9 برای وضعیت کارت دختر نیز استفاده می شود.

•روشن قرمز = خطا

•فلاش آهسته قرمز = مقداردهی اولیه.

• فلاش قرمز هر 5 ثانیه = کارت خوب است.

•فلاش سریع قرمز = خاموش شدن سیستم.

کارت آنالوگ

•سبز روشن = خط متصل به پورت اما بیکار.

•چشمک سبز = خط در حال استفاده.

کارت PRI

•خاموش = تنه وجود ندارد.

• سبز در = تنه حاضر.

•چشمک سبز = تنه در حال استفاده.

•فلاش سریع قرمز/سبز (درگاه 9) یا فلاش سریع سبز (پورت 10) = سیگنال هشدار دهنده (AIS) از انتهای راه دور صندوق عقب.

• قرمز با سبز چشمک زدن (درگاه 9) یا سبز چشمک زدن (پورت 10) = پورت در حالت حلقه بک (تنظیم از طریق IP Office System Monitor).

 

کارت BRI

•خاموش = تنه وجود ندارد.

• سبز در = تنه حاضر.

•چشمک سبز = تنه در حال استفاده.

 

نام / توضیحات / کد SAP:

IPO IP500 EXTN Card DGTL STA 8A

IP Office 500 Extension Card Digital Station 8

700514857

IPO IP500 EXTN Card DGTL STA 8A TAA

” نوع مطابق با قانون موافقت نامه های تجاری.

700514868

IPO IP500 EXTN Card DGTL STA 8

IP Office 500 Extension Card Digital Station 8

700417330

IPO IP500 EXTN Card DGTL STA 8 TAA

” نوع مطابق با قانون موافقت نامه های تجاری.

700501512