AVAYA IP OFFICE R.11 AV IP ENDPOINT 1 LICENSE

  • IP OFFICE R.11 AV IP ENDPOINT 1 LICENSE

مجوزهای تلفن/نقطه پایانی
استفاده از تلفن های H323 و SIP با IP Office توسط مجوزهای زیر کنترل می شود. مجوزهای مختلفی برای تلفن های IP Avaya و تلفن های غیر Avaya از جمله تلفن های نرم افزاری غیر Avaya استفاده می شود.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE R.11 AV IP ENDPOINT 1 LICENSE

برای تلفن های نرم افزاری IP، الزامات مجوز بسته به برنامه خاص متفاوت است و در اینجا پوشش داده نمی شود. به مستندات خاص برنامه مراجعه کنید. با این حال، اکثر برنامه های کاربردی تلفن نرم افزار Avaya به مجوز Avaya IP Endpoint نیاز ندارند.

به طور پیش فرض، مجوزهای نقطه پایانی توسط هر تلفن IP که در سیستم به ترتیب ثبت تلفن ها ثبت می شود مصرف می شود. با این حال، می توان مجوزی را برای یک برنامه افزودنی خاص رزرو کرد تا اطمینان حاصل شود که آن تلفن همیشه در صورت موجود بودن، ابتدا مجوز دریافت می کند. این کار از طریق تنظیمات Reserve License تنظیمات برنامه افزودنی در پیکربندی سیستم انجام می شود. در صورت لغو رجیستری تلفن، مجوزها آزاد می شوند مگر اینکه رزرو شده باشد.

•هشدار
تلفن‌های IP آوایا بدون مجوز هنوز هم می‌توانند ثبت نام کنند، اما فقط به برقراری تماس‌های اضطراری محدود می‌شوند (تماس‌های کد کوتاه اضطراری شماره‌گیری). با کاربر مرتبط به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی از سیستم خارج شده است و ممکن است تلفن «فقط مجوز موجود نیست» و «فقط تماس‌های اضطراری» را نمایش دهد. اگر مجوزی در دسترس باشد، ابتدا به هر گوشی بدون مجوز DECT و سپس به هر تلفن IP بدون مجوز آوایا به ترتیبی که تلفن‌ها ثبت کرده‌اند، اختصاص داده می‌شود.

•مجوز Avaya IP Endpoints
این مجوزها برای مجوز تلفن های IP فیزیکی اضافی Avaya استفاده می شوند. این شامل همه تلفن‌های 1600، 9600، DECT R4، Spectralink و VPN می‌شود.

• مجوز نقاط پایانی IP شخص ثالث
این مجوزها برای پشتیبانی از تلفن های IP غیر Avaya از جمله برنامه های افزودنی SIP استفاده می شود. مجوز موجود برای ثبت نام تلفن استفاده می شود. اگر هیچ مجوزی در دسترس نباشد، تلفن قادر به ثبت نام نیست. این مجوز قبلاً مجوز IP End-points نامیده می شد.

•مجوز نرم افزار آوایا 
این مجوز برای پشتیبانی از Avaya Workplace Client توسط کاربری استفاده می‌شود که نمایه دارای مجوز معمولاً از آن برنامه‌ها به عنوان بخشی از مجوز نمایه پشتیبانی نمی‌کند.