AVAYA IP OFFICE R.11 POWER USER 1 LICENSE

  • IP OFFICE R.11 POWER USER 1 LICENSE
  • مجوزهای کاربر
    ویژگی های موجود برای یک کاربر اصلی را می توان با افزودن مجوزهای کاربر افزایش داد. هنگامی که این مجوزها در پیکربندی سیستم وجود دارند، نمایه های مربوطه را می توان از طریق کاربر آنها برای کاربران منتخب اعمال کرد | کاربر | تنظیم نمایه در پیکربندی سیستم.

توجه داشته باشید که برای همه پروفایل‌ها غیر از کاربر اصلی، مجوز سیستم نسخه ترجیحی پیش‌نیاز مجوزهای کاربر مورد نیاز است.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE R.11 POWER USER 1 LICENSE

1. مجوز سیستم نسخه ترجیحی یک پیش نیاز برای هر مجوز پروفایل کاربری غیر از کاربر اصلی است.

•در یک شبکه اجتماعی کوچک، مجوز نسخه ترجیحی سیستم مرکزی به طور خودکار با سایر سیستم های موجود در شبکه به اشتراک گذاشته می شود و مجوزهای پروفایل کاربر را در آن سیستم های دیگر فعال می کند. با این حال، هر سیستمی که از سرور Voicemail Pro پشتیبانی می کند، به عنوان مثال برای پست صوتی توزیع شده، همچنان به مجوز نسخه ترجیحی خود نیاز دارد.

2. Release 8.0 از کاربرانی که از برنامه های افزودنی راه دور H323 استفاده می کنند پشتیبانی می کند. حداکثر 4 کاربر اصلی در برنامه های افزودنی راه دور در سیستم پشتیبانی می شوند. در صورت داشتن مجوز و پیکربندی برای نمایه کاربری Teleworker یا Power User، کاربران راه دور اضافی پشتیبانی می شوند.

3. نیاز است که One-X Portal برای برنامه های IP Office و Voicemail Pro نیز برای ویژگی های پیشرفته نصب شده باشد.

4. TTS برای خواندن ایمیل همچنین نیازمند مجوز سیستم پست صوتی برای تعداد جلسات TTS همزمان مورد نیاز است.

5. برای حالت مستقل Avaya Workplace Client با استفاده از مجوز Avaya Softphone پشتیبانی می شود.

6. همچنین به مجوز Web Collaboration نیاز دارد..

IP OFFICE R.11 POWER USER 1 LICENSE

مشخصات و قیمت و خرید AVAYA IP OFFICE R.11 POWER USER 1 LICENSE در وبسایت هاوش همراه با پشتیبانی از تمامی محصولات آوایا بصورت تخصصی در ایران.

مجوزهای کاربر
• پروانه کار از راه دور
این مجوزها تعداد کاربرانی را تعیین می کند که می توانند نمایه خود را به عنوان Teleworker تنظیم کنند. برای کاربر با این اختیاری، تنظیمات اضافی در پیکربندی خدمات زیر فعال می‌شوند: One-X Portal for IP Office with Telecommuter و UMS Web Services. مجوز سیستم نسخه ترجیحی پیش نیاز این مجوز است.

•مجوز کار سیار
این مجوزها تعداد کاربرانی را تعیین می‌کند که می‌توانند نمایه خود را به عنوان Mobile Worker تنظیم کنند. برای کاربر با این اختیاری، تنظیمات اضافی در پیکربندی خدمات زیر فعال است: ویژگی‌های تحرک و TTS برای خواندن ایمیل. برای IP Office Release 8.0 و بالاتر، تمام ویژگی های تحرک برای همه کاربران با مجوز Essential Edition فعال می شوند. مجوز سیستم نسخه ترجیحی پیش نیاز این مجوز است.

•مجوز کار دفتر
این مجوزها تعداد کاربرانی را تعیین می کند که می توانند نمایه خود را به عنوان Office Worker تنظیم کنند. برای کاربر با این اختیاری، تنظیمات اضافی در پیکربندی برای سرویس‌های زیر فعال می‌شوند: One-X Portal for IP Office (بدون ویژگی‌های دورکاری) و UMS Web Services. مجوز سیستم نسخه ترجیحی پیش نیاز این مجوز است.

• مجوز پروفایل کاربری Power
این مجوزها تعداد کاربرانی را تعیین می کنند که می توانند نمایه خود را به عنوان Power User تنظیم کنند. برای کاربر با این اختیاری، همان خدمات اضافی مانند Teleworker و Mobile Worker برای کاربر فعال می شود. مجوز سیستم نسخه ترجیحی پیش نیاز این مجوز است.

سایر مجوزهای کاربر
علاوه بر مجوزهای نمایه کاربر در بالا، مجوزهای کاربر فردی زیر نیز موجود است:

•مسئول پذیرش:
این مجوز برای فعال کردن پشتیبانی از برنامه IP Office SoftConsole استفاده می شود. این مجوز فقط توسط کاربران تنظیم شده روی Receptionist در پیکربندی IP Office قابل استفاده است. حداکثر 4 پذیرش پشتیبانی می شود. این مجوز قبلا SoftConsole نام داشت. یک نمونه از این مجوز توسط هر کاربری که به عنوان یک پذیرنده پیکربندی شده است مصرف می شود.

• همکاری وب
از این مجوز می توان برای فعال کردن پشتیبانی از برنامه Web Collaboration استفاده کرد. برای هر کاربری که برای همکاری وب پیکربندی شده است، یک نمونه مجوز لازم است. با کاربران دارای مجوز به عنوان Office Worker، Teleworker یا Power User پشتیبانی می شود.