AVAYA IP OFFICE R.11 PREFRRED EDITION LICENSE

  • R.11 PREFRRED EDITION LICENSE

این مجوزها برای تعیین محدوده ویژگی هایی که سیستم IP Office پشتیبانی می کند استفاده می شود.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE R.11 PREFRRED EDITION LICENSE

• نسخه ترجیحی (پست صوتی حرفه ای):
این مجوز پشتیبانی از Voicemail Pro را به عنوان سرور پست صوتی IP Office با 4 پورت پست صوتی فعال می کند. مجوز نسخه ترجیحی به سرور پست صوتی اجازه می دهد تا خدمات فهرست شده در زیر را ارائه دهد. برای IP Office Release 8.0 و بالاتر، مجوز Essential Edition پیش نیاز این مجوز در سیستم های IP500 V2/V2A است.

• صندوق پست برای همه کاربران و گروه های شکار.

• اطلاعیه برای کاربران و گروه های شکار.

• جریان تماس قابل تنظیم.

• ضبط تماس به صندوق های پستی.

• کمپین ها.

• خواندن ایمیل TTS برای کاربران دارای مجوز Mobile Worker یا Power User. همچنین به مجوزهای TTS نیاز دارد.

• استفاده از توابع Conference Meet Me.

• دسترسی به پایگاه داده

. مجوز سیستم نسخه ترجیحی یک پیش نیاز برای هر مجوز پروفایل کاربری غیر از کاربر اصلی است.

در یک شبکه اجتماعی کوچک، مجوز نسخه ترجیحی سیستم مرکزی به طور خودکار با سایر سیستم های موجود در شبکه به اشتراک گذاشته می شود و مجوزهای پروفایل کاربر را در آن سیستم های دیگر فعال می کند. با این حال، هر سیستمی که از سرور Voicemail Pro پشتیبانی می کند، به عنوان مثال برای پست صوتی توزیع شده، همچنان به مجوز نسخه ترجیحی خود نیاز دارد.