مقاله ها

معنی نام هاوش

معنی نام هاوش چیست

هاوش

معنی نام هاوش : هاوش (Havosh) نامی است با ریشه اوستایی – پهلوی که معنی دقیق آن “پیروان هر پیامبر” است که البته در این جا پیامبر می تواند هر راهنما، مرشد یا مرادی باشد و در تلفظ آن حرف “و” با صدای “وُ” خوانده می شود. (havosh) که هم معنی آن در زبان انگلیسی “people” یا “nation” می باشد. دقیق ترین ترجمه آن در لغت نامه دهخدا به معنی “پیروان” آمده است.

در فارسی پهلوی گاهی از “هاوشت” به معنی “متعلق و وابسته” یاد می شود که حرف “و” با صدای “وُ” خوانده شده است و در جایی دیگر آن را با تلفظ havisht به معنی “مغ” (روحانی زرتشتی) آورده اند. در اوستا havishta آمده که در فرهنگ های فارسی به معنی “زند” و “پا زند” یا همان پیروان یک پیامبر است.

اسم هاوش

در فرهنگ نام ها (که البته می تواند اعتبار زیادی نداشته باشد) به معنی “دانا” و “عاقل” است که البته تلفظ آن متفاوت بوده و Havesh خوانده می شود که حرف “و” دارای صدای زیر است.

در هر صورت واژه ای کوتاه، کهن و در بیان زیباست که البته بعنوان نام پسر هم از آن استفاده می شود. انتخاب این نام به عنوان نام این شرکت دلایلی به ترتیب زیر داشته است:

بیان زیبا و آهنگین

کوتاه و با معنی که می تواند بعنوان یک “برند” مطرح شود.

معنی هاوش

معنی نام هاوش

ترکیب آن با پیشوند “توسعه فناوری” می تواند صاحب معنی باشد، اگر آن را به معنی “پیروان” در نظر بگیریم، این ترکیب نشانه ای است برای پیروی ما از تکنولوژی و توسعه ی آن که هدفی والا و با ارزش برای تیمی است که سال های سال با نام “آوای رسا” فعالیت می کرده است.

کلمه “هاوش” به معنای هوشمندی و عقل است و در زبان فارسی به کار می‌رود. این کلمه از زمان‌های دور در ادبیات فارسی به کار رفته است. اما به دقت نمی‌توان گفت که از چه زمان دقیقی بوجود آمده است. در ادبیات دوران ساسانی و اسلامی از این کلمه به عنوان یک صفت برای توصیف افراد هوشمند و عالم استفاده می‌شود.

هاوش در بیانیه‌های اخلاقی و ادبی، متون فلسفی و غیره به کار می‌رود. از دیگر دوره‌هایی که این کلمه استفاده شده است، دوران سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، و عصر صفوی می‌باشد. در اشعار شاعران بزرگ ایرانی مانند فردوسی، خیام، سعدی، حافظ و مولوی نیز می‌توان به کاربرد این کلمه پرداخت.

 


منتشر شده در تاریخ : 1397.09.03

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از محصولات در زیر دیدن نمایید و با کارشناسان شرکت هاوش از طریق دکمه روبرو در ارتباط باشید

نوشته های مشابه