اصطلاحات مرکز تماس

واژه نامه مرکز تماس

اصطلاحات مرکز تماس: بسیاری از ما در زندگی روزمره از اختصارات و اصطلاحات زیادی استفاده می کنیم، بدون این که معنی یا کاربرد مناسب آن ها را بدانیم. در مواقع دیگر، ممکن است با اصطلاحاتی آشنا باشیم اما معنا و مفهوم دقیق آن را ندانیم. اما این موضوع برای بعضی افراد غیر قابل جبران است و اگر با لغات آشنایی نداشته باشند ضربات سنگینی به کسب و کارشان وارد می کنند. یکی از آن کسب و کارها مربوط به خدمات مشتری و مراکز تماس است. پس باید کارشناسانی که در یک مرکز تماس فعالیت می کنند از دانش عمیق اصطلاحات تخصصی مرکز تماس و خدمات مشتری اطلاع داشته باشند.

ما سعی کرده ایم این اصطلاحات تخصصی مرکز تماس را ساده سازی کنیم و با تعاریف مناسب در مورد صنعت مرکز تماس و محیط کار، درک جامعی ارائه کنیم. آن چه از پیش روی شما می گذرد در مورد اصطلاحات مرکز تماس است، ما در شرکت هاوش تلاش می کنیم راهنمای خوبی برای تمام کسب و کارهایی باشیم که قصد دارند از خدمات مرکز تماس و امور مربوط به مشتریان استفاده کنند.

لغات مرکز تماس

اصطلاحات کلمه

E

اصطلاحات کلمه

D

اصطلاحات کلمه

‌‌‌B

اصطلاحات کلمه

J

اصطلاحات کلمه

‌‌‌H

اصطلاحات کلمه

G

اصطلاحات کلمه

Y

اصطلاحات کلمه

X

اصطلاحات کلمه

V

اصطلاحات کلمه

U

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک های روبرو وارد شوید و با کارشناسان فنی هاوش در ارتباط باشید.